English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #79 Povinnost státu nezveřejnit informace o avizovateli

Je-li avizovateli přiznána mediální ochrana, nesmí ombudsman ani policie zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby avizovatele. Takové porušení je sankcionováno.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 04/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
40 %
Ministerstvo připravuje návrh řešení

Vzhledem k tomu, že legislativní záměr neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 06/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti.