English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #79 Povinnost státu nezveřejnit informace o avizovateli

Je-li avizovateli přiznána mediální ochrana, nesmí ombudsman ani policie zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby avizovatele. Takové porušení je sankcionováno.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

06/2017 aktuální Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
05/2017 Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
04/2017 Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
03/2017 Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
02/2017 Vzhledem k tomu, že legislativní záměr neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti. Efektivita
25 %
Současný stav
50 %
Více
04/2016 Vzhledem k tomu, že legislativní záměr neřeší otázku utajení totožnosti oznamovatele, neřeší ani sankce pro veřejné orgány za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí neobsahuje sankce za porušení povinnosti zajistit utajení oznamovatele ze strany orgánů činných v trestním řízení, nicméně aplikaci určitých sankcí za porušení uvedených povinností by bylo pravděpodobně možné dovodit ve vztahu k dotčeným osobám jednajícím jménem příslušných veřejných orgánů porušujícím uvedené povinnosti. Efektivita
25 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Předložení legislativního řešení avizování korupce a ochrany avizovatelů korupce (whistleblowing) je předvídáno ve vládním Akčním plánu a Koncepci pro boj s korupcí. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více