English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #80 Odpovědnost státu za ochranu avizovatelů korupce

Shledá-li ombudsman a policie oznámení avizovatele o korupci jako oprávněné, přebírá stát odpovědnost za zajištění fyzické a mediální ochrany avizovatele.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

06/2017 aktuální Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku zajištění mediální a fyzické ochrany oznamovatele, neřeší ani odpovědnost veřejných orgánů za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh o ochraně oznamovatelů korupce rovněž neřeší otázku odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení za porušení jejich povinností ve vztahu k oprávněným oznamovatelům, nicméně tuto odpovědnost by pravděpodobně bylo možné dovodit ve vztahu k těmto orgánům z ustanovení navrženého předpisu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
05/2017 Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku zajištění mediální a fyzické ochrany oznamovatele, neřeší ani odpovědnost veřejných orgánů za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh o ochraně oznamovatelů korupce rovněž neřeší otázku odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení za porušení jejich povinností ve vztahu k oprávněným oznamovatelům, nicméně tuto odpovědnost by pravděpodobně bylo možné dovodit ve vztahu k těmto orgánům z ustanovení navrženého předpisu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
04/2017 Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku zajištění mediální a fyzické ochrany oznamovatele, neřeší ani odpovědnost veřejných orgánů za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh o ochraně oznamovatelů korupce rovněž neřeší otázku odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení za porušení jejich povinností ve vztahu k oprávněným oznamovatelům, nicméně tuto odpovědnost by pravděpodobně bylo možné dovodit ve vztahu k těmto orgánům z ustanovení navrženého předpisu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
03/2017 Vzhledem k tomu, že vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu neřeší otázku zajištění mediální a fyzické ochrany oznamovatele, neřeší ani odpovědnost veřejných orgánů za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh o ochraně oznamovatelů korupce rovněž neřeší otázku odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení za porušení jejich povinností ve vztahu k oprávněným oznamovatelům, nicméně tuto odpovědnost by pravděpodobně bylo možné dovodit ve vztahu k těmto orgánům z ustanovení navrženého předpisu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
02/2017 Vzhledem k tomu, že legislativní záměr neřeší otázku zajištění mediální a fyzické ochrany oznamovatele, neřeší ani odpovědnost veřejných orgánů za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí neřeší otázku odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení za porušení jejich povinností ve vztahu k oprávněným oznamovatelům, nicméně tuto odpovědnost by pravděpodobně bylo možné dovodit ve vztahu k těmto orgánům z ustanovení navrženého předpisu. Efektivita
50 %
Současný stav
50 %
Více
04/2016 Vzhledem k tomu, že legislativní záměr neřeší otázku zajištění mediální a fyzické ochrany oznamovatele, neřeší ani odpovědnost veřejných orgánů za porušení povinnosti zajistit anonymitu oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí neřeší otázku odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení za porušení jejich povinností ve vztahu k oprávněným oznamovatelům, nicméně tuto odpovědnost by pravděpodobně bylo možné dovodit ve vztahu k těmto orgánům z ustanovení navrženého předpisu. Efektivita
50 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Předložení legislativního řešení avizování korupce a ochrany avizovatelů korupce (whistleblowing) je předvídáno ve vládním Akčním plánu a Koncepci pro boj s korupcí. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více