English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #81 Náhrada škody za nezajištění ochrany avizovatelů korupce

Nezajistí-li stát avizovateli dostatečnou fyzickou a mediální ochranu, má stát povinnost nahradit avizovateli materiální a/nemateriální škodu, která mu vznikla, stejně jako má avizovatel právo na přiměřené zadostiučinění v penězích.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

06/2017 aktuální Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Poslanecký návrh zákona předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
05/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Poslanecký návrh zákona předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
04/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Poslanecký návrh zákona předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
03/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Poslanecký návrh zákona předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
02/2017 Legislativní záměr nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Návrh zákona z ministerstva financí předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu. Efektivita
50 %
Současný stav
50 %
Více
04/2016 Legislativní záměr nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Návrh zákona z ministerstva financí předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu. Efektivita
50 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Předložení legislativního řešení avizování korupce a ochrany avizovatelů korupce (whistleblowing) je předvídáno ve vládním Akčním plánu a Koncepci pro boj s korupcí. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více