English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #81 Náhrada škody za nezajištění ochrany avizovatelů korupce

Nezajistí-li stát avizovateli dostatečnou fyzickou a mediální ochranu, má stát povinnost nahradit avizovateli materiální a/nemateriální škodu, která mu vznikla, stejně jako má avizovatel právo na přiměřené zadostiučinění v penězích.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 04/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
50 %
Současný stav:
40 %
Ministerstvo připravuje návrh řešení

Legislativní záměr nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Návrh zákona z ministerstva financí předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 06/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
50 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá kompenzace oprávněným avizovatelům korupce za újmu, jež v souvislosti s učiněným oznámením o korupci učinili, s výjimkou případného přiznání náhrad za ušlý výdělek v případě vyhraného soudního sporu ze strany neoprávněně propuštěného oznamovatele. Poslanecký návrh zákona předvídá pro avizovatele možnost domáhat se u ministerstva financí náhrady za nemajetkové újmy a náhrady za ztrátu příjmu.