English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #51 Neodvolatelnost úředníka politikem

Osoba nominovaná na politické místo úkoluje osobu na úřednickém (odborném) místě, která tyto příkazy plní, nejsou-li v rozporu se zákonem. Osoba nominovaná na politické místo v zásadě nemá moc jmenovat či odvolávat osobu na úřednickém (odborném) místě.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
100 %
Právní předpis je účinný a funguje

Osoba nominovaná na politické místo nemá pravomoc jmenovat či odvolávat osobu na úřednickém (odborném) místě, přičemž osoba na úřednickém místě musí v rámci služebního poměru plnit pokyny osob jí představených, mezi které patří ministr a nebo osoba, na kterou ministr delegoval část svých pravomocí.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 12/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Osoba nominovaná na politické místo nemá pravomoc jmenovat či odvolávat osobu na úřednickém (odborném) místě, přičemž osoba na úřednickém místě musí v rámci služebního poměru plnit pokyny osob jí představených, mezi které patří ministr anebo osoba, na kterou ministr delegoval část svých pravomocí. Některé medializované kauzy ovšem ukazují, že praxi odvolávání osob na úřednických místech z politických důvodů se novému zákonu o státní službě nepodařilo zcela vymýtit.