English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #90 Složení dozorčích rad

Do dozorčích rad veřejných podniků* by měli být nominovány jednak osoby zastupující veřejný zájem a jednak odborníci. Všichni by měli být bezúhonní, neměli by být ve střetu zájmů a měli by mít minimální kvalifikační předpoklady pro výkon funkce v oblasti, ve které daný podnik působí.

* Veřejným podnikem se rozumí podniky a obchodní společnosti (firmy) vlastněné státem, kraji nebo obcemi.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
30 %
Existuje politický závazek řešit problém

Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 10/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
40 %
Ministerstvo připravuje návrh řešení

Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu předvídá stanovení požadavků na osobnostní a odborné předpoklady pro výkon funkcí v těchto orgánech.