English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #90 Složení dozorčích rad

Do dozorčích rad veřejných podniků* by měli být nominovány jednak osoby zastupující veřejný zájem a jednak odborníci. Všichni by měli být bezúhonní, neměli by být ve střetu zájmů a měli by mít minimální kvalifikační předpoklady pro výkon funkce v oblasti, ve které daný podnik působí.

* Veřejným podnikem se rozumí podniky a obchodní společnosti (firmy) vlastněné státem, kraji nebo obcemi.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2015 aktuální Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu předvídá stanovení požadavků na osobnostní a odborné předpoklady pro výkon funkcí v těchto orgánech. Efektivita
75 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více