English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #91 Političtí členové dozorčích rad ve veřejné funkci

Osobami zastupujícími veřejný zájem by měly být politici, kteří byli zvoleni do určité veřejné funkce nebo úředníci, kteří byli do veřejné funkce jmenováni. Do dozorčích rad by neměli být jmenováni politici, kteří jsou pouze členy stran bez toho, aby byli zvoleni do veřejné funkce.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2015 aktuální Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu specifikuje, že budoucí návrh zákona zamezí účasti poslanců a senátorů v uvedených orgánech, a to i po zániku mandátu, tj. po skončení veřejné funkce, nicméně neřeší tuto otázku u ostatních veřejných funkcionářů. Efektivita
75 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více