English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #92 Političtí členové dozorčích rad z různých částí státního aparátu

Aby nedocházelo ke střetu zájmů, měl by zvolený politik nebo jmenovaný úředník jako člen dozorčí rady pocházet z jiné části státního aparátu.*

* Například jestliže vlastníkem veřejného podniku je stát a jeho práva vykonává příslušné ministerstvo prostřednictvím ministerského úředníka, neměl by být člen dozorčí rady z téhož ministerstva, či dokonce vůbec být podřízen výkonné moci; politicky nominovaný člen dozorčí rady by mohl být v tomto případě například členem zákonodárného sboru a pocházet z jiné politické strany než ministr, který je nadřízený úředníkovi, který za stát v daném podniku vykonává vlastnická práva.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2015 aktuální Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu předvídá na obecné úrovni řešení otázky střetu zájmů u kandidátů, jež mají být nominováni do uvedených orgánů, nicméně nepředvídá konkrétní opatření, jak tomuto střetu zájmů zabránit. Efektivita
50 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více