English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #93 Jedna osoba nejvýše ve dvou dozorčích radách

Jedna osoba, ať se jedná o osobu zastupující veřejný zájem nebo odborníka, by měla souběžně sedět v nejvýše dvou dozorčích radách.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2015 aktuální Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu uvádí, že budoucí návrh zákona bude řešit otázku kumulace funkcí v řídicích a dozorčích orgánech, ovšem již neříká, jakým způsobem bude tato kumulace omezena. Efektivita
25 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více