English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #93 Jedna osoba nejvýše ve dvou dozorčích radách

Jedna osoba, ať se jedná o osobu zastupující veřejný zájem nebo odborníka, by měla souběžně sedět v nejvýše dvou dozorčích radách.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
30 %
Existuje politický závazek řešit problém

Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 10/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
40 %
Ministerstvo připravuje návrh řešení

Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu uvádí, že budoucí návrh zákona bude řešit otázku kumulace funkcí v řídicích a dozorčích orgánech, ovšem již neříká, jakým způsobem bude tato kumulace omezena.