English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #94 Odměny členů dozorčích rad

Osoba zastupující veřejný zájem, jež je v dozorčí radě veřejného podniku z titulu své politické či úřednické funkce, by měla za výkon funkce v dozorčí radě pobírat pouze odměnu pokrývající nutné náklady spojené s účastí v dozorčí radě. Osoba, jež je v dozorčí radě veřejného podniku z titulu svých odborných schopností, by měla za svou činnost pobírat odměnu odpovídající její manažerské funkci v závislosti na tom, zda funkci v dozorčí radě veřejného podniku vykonává na plný, částečný či jiný úvazek.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2015 aktuální Vládou přijaté zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33% umožňují členům dozorčích rad pobírat za své působení ve funkci plat a bonusy bez ohledu na jejich kvalifikaci. Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více