English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #95 Povinnost politických členů dozorčích rad informovat veřejnost

Osoby zastupující v dozorčích radách veřejný zájem by měly mít speciální povinnost informovat veřejnost o záležitostech v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen zákonu o svobodném přístupu k informacím.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2015 aktuální Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší otázku informování veřejnosti o záležitostech podniků s majetkovou účastí státu v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen zákonu o svobodném přístupu k informacím. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
08/2015 Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více