English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #96 Nástroje členů dozorčích rad pro získávání informací

Pokud jakýkoli člen dozorčí rady nedostává po určitou dobu požadované informace od managementu veřejného podniku, měl by mít povinnost požádat k tomuto účelu o svolání valné hromady, která by tento problém s představenstvem (managementem) veřejného podniku vyřešila.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

12/2015 aktuální I když věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší problém, kdy člen dozorčí rady nedostává po určitou dobu požadované informace od managementu veřejného podniku, otázka širšího a kvalitnějšího přístupu zástupců státu v dozorčích orgánech podniků a společností se státní účastí se stává předmětem odborné veřejné diskuze. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
10/2015 Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší problém, kdy člen dozorčí rady nedostává po určitou dobu požadované informace od managementu veřejného podniku a otázku efektivních nástrojů pro vyřešení tohoto problému. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
08/2015 Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více