English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #95 Povinnost politických členů dozorčích rad informovat veřejnost

Osoby zastupující v dozorčích radách veřejný zájem by měly mít speciální povinnost informovat veřejnost o záležitostech v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen zákonu o svobodném přístupu k informacím.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
30 %
Existuje politický závazek řešit problém

Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku lze registrovat rovněž v Senátu.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 10/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
0%
Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá

Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší otázku informování veřejnosti o záležitostech podniků s majetkovou účastí státu v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen zákonu o svobodném přístupu k informacím.